top of page

Thu, Dec 28

|

Kateřinská 465

Harmony Unveiled: A Journey to Holistic Well-being, Rozkrytí harmonie: Cesta k holistickému blahobytu

Unlock the secrets to long-term well-being! Join us for an enlightening exploration of holistic health and happiness. Odhalte tajemství dlouhodobé pohody! Vydejte se s námi na poučný průzkum celostního zdraví a štěstí.

Registrace jsou uzavřeny
Zobrazit další události
Harmony Unveiled: A Journey to Holistic Well-being, Rozkrytí harmonie: Cesta k holistickému blahobytu
Harmony Unveiled: A Journey to Holistic Well-being, Rozkrytí harmonie: Cesta k holistickému blahobytu

Čas a místo

Dec 28, 2023, 6:00 PM – 8:00 PM

Kateřinská 465, Kateřinská 465, 120 00 Praha 2-Nové Město, Czechia

O události

Are you seeking lasting relief and a more energized, joyful life? Dive into the root causes of your well-being with "Harmony Unveiled." Unlike massage that treats effects, this event invites you to study the underlying causes for a harmonious life, relationships, and family.

The event is a holistic well-being workshop where we explore the interconnected aspects of health, energy, happiness, and harmonious relationships. Through discussions, insights, and practical tips, you'll gain a deeper understanding of achieving long-term balance.

Embark on this transformative journey towards a harmonious and fulfilling life.

Hledáte trvalou úlevu a radostnější život plný energie? Ponořte se do hlavních příčin své pohody s " Rozkrytou harmonií". Na rozdíl od masáží, které ošetřují následky, vás tato akce zve ke studiu základních příčin harmonického života, vztahů a rodiny.

Jedná se o celostní workshop zaměřený na pohodu, na kterém prozkoumáme vzájemně propojené aspekty zdraví, energie, spokojenosti a harmonických vztahů. Prostřednictvím diskusí, postřehů a praktických rad získáte hlubší porozumění pro dosažení dlouhodobé rovnováhy.

Vydejte se na tuto transformační cestu k harmonickému a naplněnému životu.

Vstupenky

  • Tea place

    Quality tea

    CZK 0.00
    Sale ended

Total

CZK 0.00

Sdílet událost

Event Info: Events
bottom of page