top of page

pá 18. 11.

|

Praha 10

Čajové setkání a sdílení porozumění o příběhu/Tea meeting and sharing understanding of the story (1)

Pojďme se potkat, uklidnit naši mysl a ochutnat kvalitní čaj. Let's meet, calm our minds and taste some quality tea.

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Čajové setkání a sdílení porozumění o příběhu/Tea meeting and sharing understanding of the story (1)
Čajové setkání a sdílení porozumění o příběhu/Tea meeting and sharing understanding of the story (1)

Čas a místo

18. 11. 2022 10:00 – 11:30

Praha 10, Kozácká 1, 101 00 Praha 10-Vršovice, Czechia

O události

 Sdílejme naše porozumění o připraveném příběhu uvedený níže. Například ke vztahu s našemi životními situacemi/zkušenostmi. Dobrovolně si můžete připravit odpovědi na otázky. V krásném a čistém prostředí kavárny/čajovny SITU nám to půjde hladce. Inspirujme se vhledy, které vidíme my z našeho podhledu a obohaťme se. Nemáteli žádně zkušenosti - to vůbec nevadí - každý je vítán. 

 Let's share our understanding of the prepared story below. For example, to relate with our life situations/experiences. Volunteer to prepare answers to the questions. We will have a good time in the beautiful and clean environment of SITU cafe/tea room. Let us be inspired by the insights we see from our perspective and enrich ourselves. Not having any experience - it doesn't matter at all - everyone is welcome. 

Story: The Man Who Lost His Axe 🪓

One day a man lost his axe. He suspected that it’d been stolen by his neighbor’s son, because the boy walked and talked like a thief. Then the man found his axe, which hadn’t been stolen but misplaced. The next time he saw the boy, it seemed that he walked and talked like all the other children.

Questions:

1. What is your understanding of this story?

2. What made the man suspect the boy of theft?

3. Why does the man see the same boy differently, after finding the axe?

4. Have you ever had a similar experience?

5. How did you see the changes in your (and others') heart and mind?

Příběh: Muž, který ztratil sekeru 🪓

Jednoho dne ztratil muž svou sekeru. Měl podezření, že mu ji ukradl sousedův syn, protože chlapec chodil a mluvil jako zloděj. Pak muž našel svou sekeru, která nebyla ukradená, ale ztracená. Když chlapce uviděl příště, zdálo se mu, že chodí a mluví jako všechny ostatní děti.

Otázky:

1. Jak rozumíte tomuto příběhu?

2. Co vedlo muže k tomu, že chlapce podezříval z krádeže?

3. Proč se muž po nalezení sekery dívá na téhož chlapce jinak?

4. Zažili jste někdy podobnou zkušenost?

5. Jak jste pozorovali změny ve svém srdci a mysli (a v mysli druhých)?

Vstupenky

 • Early bird

  This ticket include tea, tea service and room hire fee. Tato vstupenka zahrnuje čaj, čajový servis a poplatek za pronájem místnosti.

  200,00 Kč
  +5,00 Kč servisní poplatek
  Prodej skončil

Sdílet událost

Event Info: Events
bottom of page