top of page

čt 14. 12.

|

Kateřinská 465

Harmony Unveiled: A Journey to Holistic Well-being, Rozkrytí harmonie: Cesta k holistickému blahobytu

Unlock the secrets to long-term well-being! Join us for an enlightening exploration of holistic health and happiness. Odhalte tajemství dlouhodobé pohody! Vydejte se s námi na poučný průzkum celostního zdraví a štěstí.

Registrace jsou uzavřeny
Zobrazit další události
Harmony Unveiled: A Journey to Holistic Well-being, Rozkrytí harmonie: Cesta k holistickému blahobytu
Harmony Unveiled: A Journey to Holistic Well-being, Rozkrytí harmonie: Cesta k holistickému blahobytu

Čas a místo

14. 12. 2023 18:00

Kateřinská 465, Kateřinská 465, 120 00 Praha 2-Nové Město, Czechia

O události

Are you seeking lasting relief and a more energized, joyful life? Dive into the root causes of your well-being with "Harmony Unveiled." Unlike massage that treats effects, this event invites you to study the underlying causes for a harmonious life, relationships, and family.

The event is a holistic well-being workshop where we explore the interconnected aspects of health, energy, happiness, and harmonious relationships. Through discussions, insights, and practical tips, you'll gain a deeper understanding of achieving long-term balance.

Hledáte trvalou úlevu a radostnější život plný energie? Ponořte se do hlavních příčin své pohody s " Rozkrytou harmonií". Na rozdíl od masáží, které ošetřují následky, vás tato akce zve ke studiu základních příčin harmonického života, vztahů a rodiny.

Jedná se o celostní workshop zaměřený na pohodu, na kterém prozkoumáme vzájemně propojené aspekty zdraví, energie, spokojenosti a harmonických vztahů. Prostřednictvím diskusí, postřehů a praktických rad získáte hlubší porozumění pro dosažení dlouhodobé rovnováhy.

Vstupenky

  • Spa Harmony Workshop

    Embark on a journey of self-discovery and relaxation at our Spa Harmony Workshop. Immerse yourself in a rejuvenating experience that combines expert insights and practical techniques to enhance your overall well-being. From stress relief to fostering harmonious relationships, this workshop explores the art of achieving balance in your life. Join us for an enlightening session that promises a blend of tranquility and self-awareness.

    0,00 Kč
    Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

Event Info: Events
bottom of page