top of page

Co je laskavost a zlo?


Benevolence and evil


Laskavost znamená, že to, co myslíme, mluvíme a děláme nevytváří utrpení pro nás ani pro ostatní. Skutečná laskavost a zlo závisí na našich srdcích.Naše srdce je podobné krajině. Když je Země zdravá a organická, produkuje organické stromy, ovoce a rostliny. Naše myšlenky, slova a činy jsou „ovocem“, které roste z našich srdcí. Pokud je srdce zlé, bez ohledu na to, jak krásná jsou naše slova je to otrávená, oslazená voda, která nakonec otráví nás i ostatní.Když je jablko špatné, hnědne uvnitř, i když na povrchu stále vypadá dobře. Stejně je to s člověkem - když je srdce znečištěné, luxusní oblečení, forma chování nebo vysoká úroveň vzdělání, pouze přinese utrpení jemu i ostatním.Manžel se chce s manželkou rozvést, protože se v jejich manželství dusí. Každý den ho žena kontrolovala kam jde, s kým mluví a co dělá. „Dělám to, protože tě miluji a chci tě poznat,“ řekla, a teď nedokáže pochopit, proč ji manžel už nemiluje.Kdy se vztah stal ovládající, vlastnický a manipulační, maskován jako „láska“?Měl jsi někdy podobné pocity? Obtížně buduješ a udržuješ dobré vztahy s lidmi, které máš rád, ale oni nejsou vděční a někdy si stěžují na tvoje problémy - dokonce do té míry, že tě pomlouvají. Můžeš se dokonce začít ptát sám sebe: Jsem špatný? Dělám správnou věc? Kde je problém? "Někteří lidé se snaží řešit problémy změnou svých slov nebo chování. Bude to fungovat? Možná ano, na chvíli. Pokud se však jablko zkazilo uvnitř je otázkou času, než se to ukáže na povrchu.Jak to změnit a být skutečně laskavý? Jedno čínské rčení říká: „Moře utrpení je nekonečné, přesto se otočte a pobřeží je po ruce. „Pobřeží je naše srdce.” Když je srdce čisté, naše myšlenky, slova a činy budou přirozeně laskavé, protože Země byla očištěna.Mám v srdci perlu,


dlouho pokrytou prachem a strádáním.


Když je očištěna a obnovena


rozjasní celý svět.Lighthouse of heart


Je nutné očistit naše srdce od prachu a strádání - negativních energií, jako je nenávist, hněv, kontrola, připoutanost, emoce, nepřátelství a sváry. Čím lehčí je naše duše, tím jasnější bude náš život.Russell kdysi řekl: „V mém životě vládly tři vášně, jednoduché, ale ohromně silné: touha po lásce, hledání poznání a nesnesitelná lítost pro utrpení lidstva.“ Když duše vidí ostatní v utrpení, přirozeně jim chce pomoci a osvobodit je od utrpení. To je skutečná laskavost.Žijící v tomto světě jsou všichni vázáni od lůna k hrobce; každý je zodpovědný za budoucnost, kterou nyní vytváříme; svět závisí na všech pozitivních změnách. Dokud někdo trpí, nemůžeme říci, že svět je v míru.Prostřednictvím různých epoch nám historie dala odpovědnost za modernizaci naší civilizace. Před 700 sty lety renesance prosazovala intelektuální hnutí - humanismus, který zdůrazňoval důstojnost člověka a těšil se na znovuzrození ztraceného lidského ducha a moudrosti. Jeho cílem bylo osvobodit nás od mentální přísnosti uložené náboženskou ortodoxií, inspirovat svobodný výzkum a rozvíjet lidské myšlení a tvoření.„Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech. Ten, kdo se má za pána ostatních zůstává větším otrokem než oni,“ řekl Rousseau a tvrdil, že každý se rodí svobodný a vůči všem ostatním rovný, namísto, aby byl otrokem. Kant řekl, že „osvícení je, když člověk opustí svou nesvéprávnost, kterou si způsobil vlastní vinou.“ Zralost se týká našeho těla, ale také naší mentality nebo moudrosti.Různé časy, různí lidé, různé kultury, ale stejná pravda: potřebujeme spolupracovat, abychom získali jas naší lidskosti.Laskavost probouzí naši duši i ostatní duše z materiálního holdování a rozkoše. Laskavost varuje naše svědomí, abychom přestali škodit ostatním pro náš vlastní prospěch.


Laskavost znamená převzít odpovědnost za očištění našeho těla, mysli a duše i ostatních.Změny jsou nevyhnutelné. Svět se již mění. Jste připraveni se připojit?Děkuji za přečtení.


Více informací o čisté stravě najdete na našem blogu.


Purelifepraha

23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page