top of page

Dětská fyzioterapie - Pohybová Radost

Children's physiotherapy - Movement Joy

  • 45 minut/y
  • 1 500 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Fyzioterapie pro děti je specializovaná služba navržená k podpoře a zlepšení pohybového vývoje dětí. Během 45minutového sezení se zaměřujeme na individuální potřeby každého dítěte, podporujeme jeho motorické dovednosti, koordinaci a celkový pohybový rozvoj. S využitím hravých cvičení a metodologie přizpůsobené věku dítěte se snažíme vytvořit pozitivní prostředí, které podporuje radost a motivaci k pohybu. Fyzioterapeut spolupracuje s rodiči a dítětem na individuálním plánu cvičení, aby posílil svaly, zlepšil rovnováhu a podporoval celkovou pohybovou pohodu. Tato služba je ideální pro děti, které potřebují specifickou péči a podporu pro svůj pohybový rozvoj. Physiotherapy for children is a specialised service designed to support and improve the physical development of children. During a 45-minute session, we focus on each child's individual needs, supporting their motor skills, coordination and overall movement development. Using playful exercises and a methodology adapted to the child's age, we aim to create a positive environment that promotes enjoyment and motivation to move. The physiotherapist works with the parents and child on an individual exercise plan to strengthen muscles, improve balance and promote overall motor well-being. This service is ideal for children who need specific care and support for their movement development.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page