top of page

Deep Tissue/Sports Massage

Revitalize your muscles and improve your performance with our deep tissue and sports massage.

  • 1 hodin/ 20 minut/y
  • 2 950 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Deep Tissue/Sports Massage is designed to target deeper layers of muscle and connective tissue, helping to release chronic muscle tension and improve mobility. It uses a combination of firm pressure and slow strokes to alleviate pain and discomfort caused by injury, chronic tension, or muscle overuse. This therapeutic massage can benefit athletes, active individuals, and those seeking relief from chronic pain or restricted mobility. Our skilled therapists will tailor the massage to your specific needs to help you feel relaxed, restored, and rejuvenated. Hlubokotkáňová/ sportovní masáž je zaměřena na hlubší vrstvy svalů a pojivové tkáně, pomáhá uvolnit chronické svalové napětí a zlepšuje pohyblivost. Využívá kombinaci pevného tlaku a pomalých tahů ke zmírnění bolesti a nepohodlí způsobených zraněním, chronickým napětím nebo přetížením svalů. Tato terapeutická masáž může být prospěšná sportovcům, aktivním jedincům a těm, kteří hledají úlevu od chronické bolesti nebo omezené pohyblivosti. Naši zkušení terapeuti přizpůsobí masáž vašim specifickým potřebám, abyste se cítili uvolněně, zotavení a omlazení.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page