top of page

Dorn Method and Breuss Massage

Align your body, refresh your mind: Experience the power of Dorn Method and Breuss Massage

  • 50 minut/y
  • 1 040 českých korun
  • Kateřinská

Popis služby

The Dorn Method and Breuss Massage are two complementary therapies that work together to alleviate pain, tension, and misalignments in the body. The Dorn Method is a gentle manual therapy that involves using the hands and fingers to correct misalignments in the spine and joints. It is based on the principle that misalignments in the body can cause a range of physical and emotional symptoms, and that correcting these misalignments can lead to improved health and well-being. The Breuss Massage is a gentle and relaxing form of massage that involves using warm oil to help release tension and improve the flow of energy in the body. It is specifically designed to work in conjunction with the Dorn Method, helping to further release tension and promote healing. Together, the Dorn Method and Breuss Massage provide a holistic and effective approach to treating pain, tension, and misalignments in the body. Our skilled therapists are trained in both techniques and will work with you to create a personalized treatment plan that addresses your individual needs and concerns. Dornova metoda a Breussova masáž jsou dvě vzájemně se doplňující terapie, které společně zmírňují bolest, napětí a nerovnováhu v těle. Dornova metoda je jemná manuální terapie, při níž se pomocí rukou a prstů koriguje nesprávné postavení páteře a kloubů. Je založena na principu, že nesprávné nastavení těla může způsobovat řadu fyzických a emocionálních příznaků a že náprava těchto nesprávných nastavení může vést ke zlepšení zdraví a pohody. Breussova masáž je jemná a relaxační forma masáže, při níž se používá teplý olej, který pomáhá uvolnit napětí a zlepšit tok energie v těle. Je speciálně navržena tak, aby fungovala ve spojení s Dornovou metodou, což napomáhá dalšímu uvolnění napětí a podporuje uzdravení. Dornova metoda a Breussova masáž společně poskytují komplexní a účinný přístup k léčbě bolesti, napětí a nesprávného nastavení těla. Naši zkušení terapeuti jsou vyškoleni v obou technikách a společně s vámi vytvoří individuální léčebný plán, který bude odpovídat vašim individuálním potřebám a problémům.


Kontaktní údaje

  • Hotel Ankora, Kateřinská, New Town, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com

Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page