top of page

Dornova Metoda & Breussova Masáž

Align your body and mind with our gentle Dorn Method and rejuvenating Breuss Massage.

  • 1 hodin/ 20 minut/y
  • 1 550 českých korun
  • Kateřinská

Popis služby

The Dorn Method and Breuss Massage are two complementary therapies that work together to help improve the alignment and health of the spine. The Dorn Method uses gentle manual adjustments to correct misalignments, while the Breuss Massage is a gentle spinal massage that aims to relax and stretch the spine. Combined, these therapies can help alleviate pain, improve posture, and promote overall well-being. Dornova metoda a Breussova masáž jsou dvě vzájemně se doplňující terapie, které společně pomáhají zlepšit nastavení a zdraví páteře. Dornova metoda využívá jemné manuální nastavení k nápravě nesprávného nastavení, zatímco Breussova masáž je jemná masáž páteře, jejímž cílem je uvolnění a protažení páteře. V kombinaci mohou tyto terapie pomoci zmírnit bolest, zlepšit držení těla a podpořit celkovou pohodu.


Kontaktní údaje

  • Hotel Ankora, Kateřinská, New Town, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com

Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page