top of page

Duo Bliss masáž

Experience blissful harmony with our Dual Massage, designed for ultimate relaxation and rejuvenation

  • 1 ho 20 min
  • 5 600 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Our signature dual massage is a royal experience, transporting you back in time to the luxurious chambers of a king or queen. Let our expert therapists perform a synchronized four-hand massage using all the techniques and skills that have made us an award-winning spa. Our customized Swedish touch for two therapists is our premium massage, providing the ultimate relaxation fit for royalty. Naše charakteristická dvojitá masáž je královským zážitkem, který vás přenese zpět v čase do luxusních komnat krále nebo královny. Nechte naše odborné terapeuty provést synchronizovanou čtyřruční masáž s využitím všech technik a dovedností, které z nás udělaly oceňované lázně. Naše švédská masáž na míru pro dva terapeuty je naší prvotřídní masáží, která poskytuje dokonalou relaxaci vhodnou pro královskou rodinu.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page