top of page

Dvojitá blaženost. Duo Bliss

Experience double the relaxation with our Couples Four-Hand Massage.

  • 50 minut/y
  • 2 080 českých korun
  • Kateřinská

Popis služby

"Dvojitá blaženost" or "Double Bliss" massage is a type of couples massage that is designed to provide both partners with a deeply relaxing and rejuvenating experience. During the massage, two therapists work in synchrony to provide a full-body massage, incorporating a variety of techniques, such as Swedish massage, deep tissue massage, and acupressure. The massage is typically performed in a private room with ambient lighting and soothing music to create a calming atmosphere. The goal of this massage is to help couples unwind, de-stress, and reconnect with each other on a deeper level. "Dvojitá blaženost" je druh párové masáže, která je navržena tak, aby oběma partnerům poskytla hluboký relaxační a omlazující zážitek. Během masáže pracují dva terapeuti synchronizovaně na masáži celého těla, která zahrnuje různé techniky, jako je švédská masáž, masáž hlubokých tkání a akupresura. Masáž se obvykle provádí v soukromé místnosti s okolním osvětlením a uklidňující hudbou, která navozuje uklidňující atmosféru. Cílem této masáže je pomoci párům uvolnit se, zbavit se stresu a navázat vzájemné spojení na hlubší úrovni.


Kontaktní údaje

  • Hotel Ankora, Kateřinská, New Town, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page