top of page

Express Relaxation Massage

Rejuvenate in Just 30 Minutes – Quick Relief for a Busy Life, Omlazení za pouhých 30 minut

  • 30 min
  • 600 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

The Express Relaxation Massage is a quick yet effective 30-minute treatment designed to relieve stress and tension in a short time. This massage focuses on the key areas where stress is most commonly held, such as the neck, shoulders, and back. Ideal for those with a busy schedule, it provides a rejuvenating experience that fits perfectly into a lunch break or a busy day. Expresní relaxační masáž je rychlá, ale účinná 30minutová procedura, která vás zbaví stresu a napětí během krátké doby. Tato masáž se zaměřuje na klíčové oblasti, kde se nejčastěji drží stres, jako je krk, ramena a záda. Je ideální pro ty, kteří mají nabitý program, a poskytuje omlazující zážitek, který se dokonale hodí do polední pauzy nebo náročného dne.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page