top of page

Holistic Dietary Consultation

Holistic Health for a Better You - Celostní zdraví pro lepší život

  • 30 min
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Meet Ondřej, Certified Nutritionist and Dietary Consultant Ondřej, certified since 2022, has been practicing plant-based diets for six years. Our company supports ESG principles for sustainable health. Pure Health Consultation Do you have high blood pressure, diabetes, migraines, kidney problems, heart issues, obesity, or need to reduce weight? Let Ondřej help with personalized dietary advice. Service Details: Initial Consultation: 30 minutes free Follow-up Sessions: 60 minutes for 500 Kč Benefit: Free tea ceremony Our Approach: We combine holistic health coaching with expert nutritional therapy. We help identify your health needs and goals, focusing on lifestyle, nutrition, physical activity, stress, emotional health, sleep, and overall wellbeing. Nutritional Counseling Includes: Assessing your health status and goals Basics of healthy eating and diet importance Analyzing your current diet and habits Creating an eating plan and physical activity routine Suggesting supplements and vitamins if needed Coordinating with your GP and therapist Developing a comprehensive health plan Evaluating results and planning for the long term Holistic Health Focus: We integrate physical and emotional well-being, considering eating habits, family history, and emotional state. We create personalized plans including nutritional therapy, physical activity, and mental well-being support. Book your consultation today to start your journey to better health and well-being! Seznamte se s Ondřejem, certifikovaným odborníkem na výživu a výživovým poradcem Ondřej, certifikovaný od roku 2022, se rostlinné stravě věnuje šest let. Podporuje zásady ESG pro udržitelné zdraví. --- Poradenství v oblasti čistého zdraví Máte vysoký krevní tlak, cukrovku, migrény, problémy s ledvinami, srdce, obezitu nebo potřebujete snížit váhu? Nechte si od Ondřeje pomoci individuálním výživovým poradenstvím. Podrobnosti o službě: Úvodní konzultace: 30 minut zdarma Následná sezení: 60 minut za 500 Kč Výhody: Čajový obřad zdarma Náš přístup: Kombinujeme celostní zdravotní koučink s odbornou nutriční terapií. Pomáháme identifikovat vaše zdravotní potřeby a cíle, zaměřujeme se na životní styl, výživu, fyzickou aktivitu, stres, emoční zdraví, spánek a celkovou pohodu. Výživové poradenství zahrnuje: Posouzení vašeho zdravotního stavu a cílů Základy zdravého stravování a význam stravy Analýzu vaší současné stravy a návyků Vytvoření stravovacího plánu a rutiny fyzické aktivity


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page