top of page

Indická masáž hlavy. Indian head massage

Elevate your well-being with Indian Head Massage. Zlepšete svou pohodu s indickou masáží hlavy.

  • 20 minut/y
  • 520 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Indian Head Massage, also known as Champissage, is a relaxing and rejuvenating treatment that focuses on the head, neck, and shoulders. This traditional massage technique has been practiced in India for thousands of years to release tension, promote relaxation, and stimulate energy flow. During the Indian Head Massage, the therapist uses gentle strokes, acupressure, and kneading movements to release tight muscles, improve circulation, and relieve stress. The treatment includes a combination of techniques including deep tissue massage, reflexology, and scalp massage. The Indian Head Massage is perfect for those who suffer from headaches, stress, and tension in the upper body. It can also help to improve concentration and promote better sleep. Our skilled therapists will ensure you leave feeling relaxed, rejuvenated, and refreshed. Indická masáž hlavy, známá také jako Champissage, je relaxační a omlazující procedura zaměřená na hlavu, krk a ramena. Tato tradiční masážní technika se v Indii praktikuje již tisíce let a slouží k uvolnění napětí, relaxaci a stimulaci toku energie. Při indické masáži hlavy terapeut používá jemné tahy, akupresuru a hnětací pohyby, které uvolňují napjaté svaly, zlepšují krevní oběh a zmírňují stres. Ošetření zahrnuje kombinaci technik včetně hloubkové tkáňové masáže, reflexologie a masáže pokožky hlavy. Indická masáž hlavy je ideální pro ty, kteří trpí bolestmi hlavy, stresem a napětím v horní části těla. Může také pomoci zlepšit koncentraci a podpořit lepší spánek. Naši zkušení terapeuti se postarají o to, abyste odcházeli uvolnění, omlazení a svěží.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page