top of page

Manuální lymfatická drenáž

Boost your lymphatic system with our manual drainage.

 • 1 hodin/ 20 minut/y
 • 1 900 českých korun
 • Kateřinská |Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

The service of Manuální lymfatická drenáž is a gentle, non-invasive massage technique that aims to stimulate the lymphatic system and promote the natural drainage of excess fluid and toxins from the body. This treatment is known to boost the immune system, reduce swelling and inflammation, and improve overall wellbeing. Our skilled therapists use precise, rhythmic hand movements to target specific areas of the body, providing a relaxing and rejuvenating experience. Služba Manuální lymfatická drenáž je jemná, neinvazivní masážní technika, jejímž cílem je stimulovat lymfatický systém a podpořit přirozený odtok přebytečných tekutin a toxinů z těla. Je známo, že tato procedura posiluje imunitní systém, snižuje otoky a záněty a zlepšuje celkovou pohodu. Naši zkušení terapeuti používají přesné, rytmické pohyby rukou, které se zaměřují na konkrétní oblasti těla a poskytují relaxační a omlazující zážitek.


Kontaktní údaje

 • Hotel Ankora, Kateřinská, New Town, Czechia

  +420 776 252 560

  trendmyself@gmail.com

 • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

  +420 776 252 560

  trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page