top of page

Nutrition Consultation

Fuel your body with personalized nutrition guidance

  • 1 hodin/
  • 1 040 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Our Nutrition Consultation service provides personalized guidance on healthy eating habits to help you achieve your health goals. Our expert nutritionists will work with you to create a customized plan tailored to your individual needs and preferences, taking into account your lifestyle, dietary restrictions, and health concerns. Whether you are looking to lose weight, manage a chronic condition, or simply improve your overall health, we are here to support you every step of the way. Book your consultation today and take the first step towards a healthier, happier you. Naše služba výživového poradenství poskytuje individuální poradenství v oblasti zdravých stravovacích návyků, které vám pomůže dosáhnout vašich zdravotních cílů. Naši odborníci na výživu s vámi budou spolupracovat na vytvoření individuálního plánu přizpůsobeného vašim individuálním potřebám a preferencím, přičemž zohlední váš životní styl, stravovací omezení a zdravotní problémy. Ať už chcete zhubnout, zvládnout chronické onemocnění nebo jen zlepšit svůj celkový zdravotní stav, jsme tu pro vás, abychom vás podpořili na každém kroku. Objednejte si konzultaci ještě dnes a udělejte první krok ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page