top of page

Odplavení těžkostí

Lymphatic Bliss - Feel the Flow

  • 50 minut/y
  • 1 040 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Manual lymphatic drainage (MLD) is a gentle massage technique that stimulates the flow of lymphatic fluid throughout the body, helping to reduce swelling and improve the immune system. Our trained therapists use a specific sequence of light, rhythmic strokes to target the lymphatic system, promoting drainage of excess fluid and waste from the tissues. This therapy is helpful for those who suffer from lymphedema, post-operative swelling, and other conditions related to poor lymphatic circulation. Experience the rejuvenating effects of MLD and promote wellness from within. Manuální lymfodrenáž (MLD) je jemná masážní technika, která stimuluje tok lymfatické tekutiny v celém těle, čímž pomáhá snižovat otoky a zlepšovat imunitní systém. Naši vyškolení terapeuti používají specifickou sekvenci lehkých, rytmických tahů, které se zaměřují na lymfatický systém a podporují odtok přebytečné tekutiny a odpadních látek z tkání. Tato terapie je užitečná pro ty, kteří trpí lymfedémem, pooperačními otoky a dalšími stavy souvisejícími se špatnou cirkulací lymfy. Vyzkoušejte omlazující účinky MLD a podpořte zdraví zevnitř.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page