top of page

Poradenská Cesta ke Změně

Counselling Journey to Change

  • 1 hodin/
  • 1 000 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Individuální poradenská seance je zaměřena na poskytnutí podpory a uklidnění prostřednictvím odborného poradenství. Během 60minutového setkání klient pracuje s kvalifikovaným sociálním pracovníkem na identifikaci a řešení konkrétních otázek nebo výzev, se kterými se může potýkat. Poradenská seance může zahrnovat témata jako osobní rozvoj, řešení konfliktů, zvládání stresu nebo jakékoli jiné oblasti života, ve kterých klient potřebuje podporu a navádění. Cílem je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí pro sdílení myšlenek a emocí a společně hledat možné kroky k dosažení pozitivních změn v životě klienta. The individual counselling session is aimed at providing support and reassurance through professional counselling. During the 60-minute session, the client works with a qualified social worker to identify and address specific issues or challenges they may be experiencing. The counseling session may include topics such as personal development, conflict resolution, stress management, or any other area of life in which the client needs support and guidance. The goal is to create a safe and confidential environment to share thoughts and emotions and together look for possible steps to make positive changes in the client's life.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page