top of page

Rehabilitační Posílení Zlepšení

Rehabilitation Strengthening Improvement

  • 1 hodin/ 15 minut/y
  • 1 600 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Individuální rehabilitační cvičení je navrženo s důrazem na poskytování efektivní podpory při obnově pohybové funkce a posílení klientova celkového zdraví. Během 75minutového sezení klient spolupracuje s kvalifikovaným pracovníkem, který vytvoří individuální rehabilitační plán odpovídající konkrétním potřebám a cílům klienta. Cvičení může zahrnovat různé techniky zaměřené na posílení svalů, zlepšení flexibility, a obnovu pohybových schopností. Cílem je nejen podpořit fyzickou rehabilitaci, ale také poskytnout klientovi nástroje pro lepší zvládání každodenních aktivit a celkově zlepšit jeho kvalitu života. Individual rehabilitation exercises are designed with an emphasis on providing effective support in restoring motor function and strengthening the client's overall health. During the 75-minute session, the client works with a qualified staff member to develop an individualized rehabilitation plan that meets the client's specific needs and goals. Exercises may include a variety of techniques aimed at strengthening muscles, improving flexibility, and restoring movement abilities. The goal is not only to promote physical rehabilitation, but also to provide the client with the tools to better manage daily activities and improve their overall quality of life.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page