top of page

Relaxační masáž

Relaxační masáž v Pure Spa: Odpočinek pro tělo i mysl

  • 50 minut/y
  • 1 800 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Relaxační masáž je terapeutická metoda, která se zaměřuje na uvolnění těla i mysli. Během masáže jsou použity plynulé a harmonické pohyby, které pomáhají zlepšit prokrvení a uvolnit napětí v svalové tkáni. Tato terapie je ideální pro osoby trpící stresem, úzkostí, bolestmi svalů a kloubů, nebo pro ty, kteří jednoduše potřebují relaxaci a odpočinek. Relaxační masáž je zcela bezbolestná a klient si může zvolit požadovaný tlak masáže, aby se co nejvíce uvolnil. Po masáži se budete cítit jako znovuzrození a plní nové energie. Relaxation massage is a therapeutic method that focuses on relaxing the body and mind. During the massage, smooth and harmonious movements are used to help improve blood circulation and release tension in the muscle tissue. This therapy is ideal for people suffering from stress, anxiety, muscle and joint pain, or for those who simply need to relax and unwind. Relaxation massage is completely painless and the client can choose the desired pressure of the massage to relax as much as possible. After the massage, you will feel reborn and full of new energy.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page