top of page

Relaxation massage

Unwind and rejuvenate with our Relaxation Massage. Uvolněte se a omládněte při naší relaxační masáži

  • 50 minut/y
  • 1 040 českých korun
  • Kateřinská

Popis služby

Our Relaxation Massage is the perfect way to unwind and de-stress from the daily grind. Using a combination of long, flowing strokes and gentle kneading, this massage helps to soothe your muscles and calm your mind. Our experienced massage therapists will work with you to customize the massage to your specific needs, targeting any areas of tension or discomfort. You will leave feeling refreshed, rejuvenated, and ready to take on the world. Book your Relaxation Massage with us today and experience the ultimate relaxation! Naše relaxační masáž je dokonalým způsobem, jak si odpočinout a zbavit se stresu z každodenního shonu. Tato masáž kombinací dlouhých plynulých tahů a jemného hnětení pomáhá zklidnit svaly a uklidnit mysl. Naši zkušení maséři s vámi budou pracovat na přizpůsobení masáže vašim konkrétním potřebám a zaměří se na všechny oblasti napětí nebo nepohodlí. Budete odcházet osvěženi, omlazeni a připraveni vyrazit do světa. Objednejte si u nás relaxační masáž ještě dnes a zažijte dokonalou relaxaci!


Kontaktní údaje

  • Hotel Ankora, Kateřinská, New Town, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com

Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page