top of page

Rodinná Cvičební Jednota

Family Exercise Unity

  • 1 hodin/ 30 minut/y
  • 2 000 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Oživte rodinnou pohodu s naším balíčkem "Rodinná Cvičební Jednota". Během 90 minut nabízíme individuální konzultaci pro každého člena rodiny, následovanou skupinovým cvičením pro sdílenou radost z pohybu. Získejte harmonii, aktivitu a pohodu pro celou rodinu za jedinečnou cenu 2000 CZK. Cvičení, které spojuje a posiluje rodinné vztahy. Enliven your family's well-being with our "Family Exercise Unity" package. In 90 minutes, we offer a one-on-one consultation for each family member, followed by a group exercise session for the shared joy of movement. Get harmony, activity and well-being for the whole family at a unique price of 2000 CZK. Exercise that connects and strengthens family relationships.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page