top of page

Senior Fit & Fun - Skupinové Cvičení

Senior Fit & Fun - Group Exercise

  • 1 hodin/
  • 800 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Senior Fit & Fun je skupinové cvičení navržené speciálně pro seniory s důrazem na zlepšení celkové kondice a udržení pohybové aktivity. Během 60minutového cvičení se skupina seniorů pod vedením kvalifikovaného instruktora zapojuje do různorodých cvičení zaměřených na posílení svalů, zlepšení flexibility a podporu celkové pohybové pohody. Tato skupinová aktivita nejen poskytuje fyzické výzvy, ale také sociální interakci a radost z pohybu ve skupině. Senior Fit & Fun je ideální pro ty, kteří chtějí udržovat aktivní životní styl a zároveň si užívat společnost vrstevníků. Senior Fit & Fun is a group exercise class designed specifically for seniors with an emphasis on improving overall fitness and maintaining physical activity. During the 60-minute session, a group of seniors, led by a qualified instructor, engage in a variety of exercises designed to strengthen muscles, improve flexibility and promote overall physical well-being. This group activity not only provides physical challenges, but also social interaction and the joy of moving as a group. Senior Fit & Fun is ideal for those who want to maintain an active lifestyle while enjoying the company of their peers.


Nadcházející služby


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page