top of page

Snoezelen Relax

Therapy For Relaxation and Inner Peace, Terapie Pro Relaxaci a Vnitřní Klid

  • 45 minut/y
  • 1 300 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Snoezelen Harmony je speciální relační terapie, která využívá metody Snoezelen (MSE) pro dosažení hluboké relaxace a harmonie. Během 45minutové terapeutické relace klient prochází podněty, které stimulují smysly, jako jsou světelné efekty, hudba, aromaterapie a dotek. Tato terapie je navržena tak, aby podpořila celkový stav pohody, snížila stres a napomohla klientovi nalézt vnitřní klid. Snoezelen Harmony je ideální pro ty, kteří hledají terapeutický přístup ke zklidnění mysli a podpoře emocionální rovnováhy. Snoezelen Harmony is a special relational therapy that uses the Snoezelen Method (MSE) to achieve deep relaxation and harmony. During a 45-minute therapy session, the client is guided through stimuli that stimulate the senses, such as light effects, music, aromatherapy and touch. This therapy is designed to promote an overall state of well-being, reduce stress and help the client find inner peace. Snoezelen Harmony is ideal for those seeking a therapeutic approach to calm the mind and promote emotional balance.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page