top of page

Sportovně-terapeutická masáž

Revitalize your body with deep tissue or sports massage

  • 50 minut/y
  • 1 040 českých korun
  • Kateřinská

Popis služby

Deep Tissue/Sports Massage is a therapeutic massage technique that focuses on the deeper layers of muscle tissues and fascia, with the goal of releasing chronic muscle tension and knots, and promoting relaxation and flexibility. This massage is suitable for athletes and people who engage in intense physical activities, as well as those who experience chronic pain, stiffness, or limited mobility. During the massage, the therapist will use slow and deep strokes, as well as targeted pressure, to work on specific muscle groups, joints, and trigger points. The massage may be intense at times, but it should not be painful. Regular Deep Tissue/Sports Massage can help improve circulation, reduce inflammation, prevent injury, and enhance overall physical performance. Hlubokotkáňová/ sportovní masáž je léčebná masážní technika, která se zaměřuje na hlubší vrstvy svalových tkání a fascií a jejímž cílem je uvolnit chronické svalové napětí a uzly a podpořit uvolnění a pružnost. Tato masáž je vhodná pro sportovce a osoby, které se věnují intenzivním fyzickým aktivitám, a také pro ty, kteří pociťují chronickou bolest, ztuhlost nebo omezenou pohyblivost. Během masáže terapeut pomalými a hlubokými tahy a cíleným tlakem působí na konkrétní svalové skupiny, klouby a spoušťové body. Masáž může být občas intenzivní, ale neměla by být bolestivá. Pravidelná hloubková tkáňová/sportovní masáž může pomoci zlepšit krevní oběh, zmírnit záněty, předcházet zraněním a zvýšit celkovou fyzickou výkonnost.


Kontaktní údaje

  • Hotel Ankora, Kateřinská, New Town, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com

Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page