top of page

Thajská tradiční masáž

Authentic Thai massage - Relax in comfort. Massage is dry. BYO comfy clothes.

  • 50 minut/y
  • 1 350 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Thajská masáž a sportovní výkon Thajská masáž může také pomoci sportovcům zlepšit jejich výkon. Většina sportovců trénuje velmi tvrdě a často zažívají bolest svalů a ztuhlost. Thajská masáž může pomoci uvolnit svalové napětí a zlepšit flexibilitu, což může vést k lepšímu výkonu. Thajská masáž může také pomoci sportovcům zlepšit koordinaci a rovnováhu. Tato masáž se zaměřuje na celé tělo a pomáhá zlepšit propojení mezi svaly a nervovým systémem, což může vést k lepšímu koordinaci pohybu. Vedlejší účinky thajské masáže Thajská masáž může mít i některé vedlejší účinky. Mezi nejčastější patří mírné bolesti a pocit ztuhlosti svalů, zejména po první masáži. Tyto příznaky obvykle ustupují během několika dnů. Někteří lidé také mohou pociťovat únavu nebo ospalost po masáži. Je důležité mít na paměti, že thajská masáž není pro každého. Lidé s určitými zdravotními problémy, jako jsou například kardiovaskulární choroby, artritida nebo osteoporóza, by měli před masáží konzultovat se svým lékařem. Závěr Thajská masáž může mít mnoho zdravotních výhod, včetně snížení stresu, zvýšení energie, zmírnění bolesti hlavy, podpory oběhu krve a zlepšení rozsahu pohybu. Pro sportovce může být také užitečná pro zlepšení výkonu a koordinace pohybu. Nicméně, jako u všech terapeutických postupů, je důležité být opatrný a případně konzultovat se svým lékařem před masáží, zejména pokud máte nějaký zdravotní problém. Thai massage and sports performance Thai massage can also help athletes improve their performance. Most athletes train very hard and often experience muscle pain and stiffness. Thai massage can help relieve muscle tension and improve flexibility, which can lead to better performance. Thai massage can also help athletes improve coordination and balance. This massage focuses on the entire body and helps improve the connection between muscles and the nervous system, which can lead to better coordination of movement. Side effects of Thai massage Thai massage can also have some side effects. The most common are mild pain and a feeling of stiffness in the muscles, especially after the first massage. These symptoms usually subside within a few days. Some people may also experience fatigue or drowsiness after the massage. It is important to remember that Thai massage is not for everyone. People with certain health problems, such as cardiovascular disease, arthritis or osteoporosis, should consult their doctor before having a massage.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com

Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page