top of page

Thajská tradiční masáž

Experience the ancient art of Thai massage for ultimate relaxation and rejuvenation.

  • 50 minut/y
  • 1 040 českých korun
  • Kateřinská

Popis služby

Thai traditional massage is an ancient healing art that uses acupressure, stretching, and deep tissue massage techniques to balance the body's energy flow, relieve muscle tension, and promote relaxation. Our skilled therapists use their hands, elbows, and feet to apply pressure and stretch your muscles, leaving you feeling rejuvenated and energized. Come and experience the healing power of Thai massage at our location on the 2nd floor of Hotel Ankora on Kateřinská street. Tradiční thajská masáž je starobylé léčebné umění, které využívá akupresury, protahování a techniky hluboké tkáňové masáže k vyrovnání toku energie v těle, uvolnění svalového napětí a podpoře relaxace. Naši zkušení terapeuti používají ruce, lokty a chodidla k vyvíjení tlaku a protahování svalů, takže se budete cítit omlazení a plní energie. Přijďte si vyzkoušet léčivou sílu thajské masáže na naše pracoviště ve 2. patře hotelu Ankora v Kateřinské ulici.


Kontaktní údaje

  • Hotel Ankora, Kateřinská, New Town, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page