top of page
Duo Masáž: Dvojnásobná blaženost

4-handed massage or dual massage

Double the relaxation, double the pleasure. Book your couples massage today!

  • 50 minut/y
  • 3 700 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Experience the ultimate royal treatment with our Duální masáž, where you'll feel like a king or queen in your own private chamber. Let our skilled therapists perform a synchronized four-hand massage using all the techniques and skills that have made us an award-winning spa. Our specially designed four hands work seamlessly to cater to your body and mind's needs, providing a massage fit for royalty. This customized Swedish touch massage by two therapists is our premium massage, where attention to detail is our trademark. Zažijte dokonalé královské zacházení s naší Duální masáží, kde se budete cítit jako král nebo královna ve své vlastní soukromé komnatě. Nechte si od našich zkušených terapeutů provést synchronizovanou čtyřruční masáž s využitím všech technik a dovedností, díky kterým jsme se stali oceňovanými lázněmi. Naše speciálně navržené čtyři ruce hladce pracují podle potřeb vašeho těla a mysli a poskytují masáž vhodnou pro královskou rodinu. Tato individuální švédská dotyková masáž prováděná dvěma terapeuty je naší prémiovou masáží, kde je pozornost věnovaná detailům naší obchodní značkou.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page