top of page

Celestial Symphony Massage Experience

Harmony Fusion Multi-Handed Massage: Elevate Your Serenity with Four Expert Touches.

  • 1 hodin/ 20 minut/y
  • 12 000 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Immerse yourself in the enchanting "Celestial Symphony Massage Experience," a harmonious fusion of expert techniques and celestial energies. Our skilled therapists perform a multi-handed massage, orchestrating a symphony of soothing strokes and revitalizing touches. This unique massage transcends the ordinary, promoting a deep sense of relaxation and rejuvenation. Indulge in the tranquility of Pure Spa's serene ambiance or choose to unwind on our refreshing open-air terrace, where the sounds of nature enhance your sensory journey. Available in 50-minute sessions for 8,000 CZK or extended 80-minute sessions for 12,000 CZK. Elevate your well-being with this celestial symphony of relaxation. Ponořte se do okouzlující masáže "Nebeská symfonie", která je harmonickým spojením odborných technik a nebeských energií. Naši zkušení terapeuti provádějí vícerukou masáž a vytvářejí symfonii uklidňujících tahů a revitalizujících doteků. Tato jedinečná masáž překračuje hranice všednosti a podporuje hluboký pocit uvolnění a omlazení. Dopřejte si klid a pohodu v klidném prostředí lázní Pure Spa nebo si vyberte odpočinek na naší osvěžující terase pod širým nebem, kde zvuky přírody umocní vaši smyslovou cestu. K dispozici jsou 50minutová sezení za 8 000 Kč nebo prodloužená 80minutová sezení za 12 000 Kč. Pozvedněte svou pohodu díky této nebeské symfonii relaxace.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page