top of page
Masáž Praha s horkými kameny: Lava Stone Fusion Massage Prague.

Lava Stone Fusion Massage

Experience ultimate relaxation with our Lava Stone and Swedish Massage.

  • 50 minut/y
  • 1 350 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

This massage combines the therapeutic benefits of Swedish massage with the warmth and pressure of smooth, heated lava stones. The heat from the stones penetrates deep into the muscles, helping to release tension and promote relaxation. Our skilled therapists use a variety of techniques to work on different areas of your body, providing a holistic and rejuvenating experience. Tato masáž kombinuje léčebné účinky švédské masáže s teplem a tlakem hladkých, vyhřívaných lávových kamenů. Teplo z kamenů proniká hluboko do svalů, pomáhá uvolňovat napětí a podporuje relaxaci. Naši zkušení terapeuti používají různé techniky, kterými působí na různé oblasti vašeho těla, a poskytují tak komplexní a omlazující zážitek.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page