top of page

Prenatal Massage. Pregnancy Massage

Relax and rejuvenate during pregnancy with our soothing prenatal massage.

  • 50 minut/y
  • 1 040 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Prenatal massage, also known as pregnancy massage, is designed specifically for expectant mothers. It helps relieve common pregnancy discomforts such as back pain, swollen feet, and muscle tension. Our prenatal massage therapists are trained to use techniques that are safe and effective for both mother and baby. This soothing massage promotes relaxation and helps expectant mothers prepare for childbirth. Prenatální masáž, známá také jako těhotenská masáž, je určena speciálně pro nastávající maminky. Pomáhá zmírnit běžné těhotenské potíže, jako jsou bolesti zad, oteklé nohy a svalové napětí. Naši prenatální maséři jsou vyškoleni k používání technik, které jsou bezpečné a účinné pro matku i dítě. Tato uklidňující masáž podporuje relaxaci a pomáhá nastávajícím matkám připravit se na porod.


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia

    +420 776 252 560

    trendmyself@gmail.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page