top of page

Shirodhara

Relax and rejuvenate with Shirodhara. Uvolněte se a omládněte s širodharou

  • 30 min
  • 810 českých korun
  • Pure Spa, U Zvonařky

Popis služby

Shirodhara is a deeply relaxing Ayurvedic therapy that involves pouring warm oil on the forehead to calm the mind, reduce stress, and promote overall well-being. Our expert therapists use traditional techniques to create a blissful experience for you. Book now and experience the ultimate relaxation! Šírodhára je hluboce relaxační ájurvédská terapie, při níž se na čelo lije teplý olej, který zklidňuje mysl, snižuje stres a podporuje celkovou pohodu. Naši odborní terapeuti používají tradiční techniky, aby pro vás vytvořili blažený zážitek. Objednejte se nyní a zažijte dokonalou relaxaci!


Kontaktní údaje

  • Le Palais Art Hotel Prague, U Zvonařky, Vinohrady, Czechia


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page